Hälsa & välbefinnande

Har du upplevt att du inte blir lyssnad på, eller att du blir sedd?

Känner du dig lite orolig, ”utanför” och /eller ensam och vill träffa andra i samma situation?

Behöver du nya verktyg för att läka, och kanske tom komma vidare?

Behöver du ett forum där du kan/får uttrycka dig utan att bli bedömd?


Då är du Varmt Välkommen till denna samtalscirkel. Här är alla välkomna oavsett erfarenhet. Varje samtalscirkel/tillfälle innehåller enkel och lättförståelig teori varvat med praktisk övning. Det finns även tid för reflektion.
Fokus är på djupare samtal, så kallade delningar - att dela med sig av det som kan kännas svårt, eller utmanande - i dagens stressade samhälle. Här i cirkeln får du komma till tals utan att bli avbruten eller värderad/kritiserad. Tillsammans skapar vi ett tryggt forum, då det vi säger stannar i cirkeln.

Du får:

Möjlighet att bli lyssnad på.

Uttrycka dig själv på ditt sätt.

Möjlighet att träffa, och även lyssna till andra som befinner sig i liknande situationer som du själv.

Verktyg till en ökad själv medvetenhet, samt verktyg och utrymme för reflektion.

Om Ulrika:

Ulrika har lång - både personlig och professionell - erfarenhet av stress relaterade symtom, sömnstörningar, depression och utbrändhet.


Idag arbetar hon som Yogalärare/terapeut, Internationell författare och holistisk healer. Ulrika har gett ut fem böcker som alla handlar om medvetenhet och personlig utveckling. Hon guidar och hjälper andra som lider av stress och ohälsa, tillbaka till ett liv i balans, harmoni och vitalitet. Ulrika har mer än 28 års erfarenhet av olika Holistiska discipliner och är även leg. Sjukgymnast. Hennes vision är att bidra till en mer balanserad och harmonisk värld.
Vill du veta mer om Ulrika hittar du henne här: www.plainyoga.se

Den första träffen ses vi fysiskt, resterande kan komma att bli digitala.
Välkommen med din anmälan.