Hälsa & välbefinnande

Som anhörig räknas du som har en dement närstående som vårdas i hemmet eller som bor på särskilt boende. Du kan vara livskamrat, barn, syskon eller nära vän till personen med demens. Vi har tystnadsplikt och cirkeln är kostnadsfri. Fika till självkostnadspris. Samtalsledare är Nadja Eriksson. Övriga datum är 20/2, 26/3, 23/4 och 28/5. Om du behöver tillsyn för din närstående under tiden, kontakta vård- och omsorgsförvaltningens servicetelefon0240-86837. Information Torild Ibsen 0240-86391. Anmälan ring 0240-13890.