Hantverk & konst

Vi skapar fina alster genom att återbruka CD-skivor. Material finns på plats.

Anmälan senast 22/2
Ingen kostnad.