Djur, natur & miljö

För dig som är medlem i LRF!
Studiecirkeln Skogsägandets ABC genomförs nov 2021 - mars 2022där varje cirkelträff inleds med digitala föreläsningar för att därefter i gruppen diskutera frågor och gemensamt lösa uppgifter under ledning av ledaren för att sedan avsluta träffen att man kopplar upp sig igen mot föreläsaren.

Är du inte medlem så kan du bli det genom att gå in på
https://www.lrf.se/om-lrf/bli-medlem/

Ingen avgift!
2021 träffas vi 15/11, 1/12 och 15/12
2022 träffas vi 12/1, 27/1, 16/2, 1/3, 10/3 + en avslutande exkursion till skogligt intressant besöksmål mer information kommer.

Samverkan LRF Dalarna, LRF Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan