Media & kommunikation

Varje människa bär på en unik historia. Många bär på en dröm om att dokumentera sin livshistoria. För sig själv eller för nära och kära. Men det kan vara svårt att komma igång eller att få historien färdig. Här får du möjlighet att påbörja ditt skrivande. Tillsammans ger vi varandra tips och råd i processen att berätta om ditt liv.

Följande träffar planeras när ni träffas.

Studiecirkeln ges i samarbete med "ORDEN GROR - bok och poesisamtal"
genom SPF Seniorerna Falun, Dalarnas kvinnohistoriska förening och Falu stadsbibliotek.