Media & kommunikation

Kom och lek med ord!
Prestigelöst och kravlöst. Inga förkunskaper eller författardrömmar behövs. Bara en nyfikenhet och lust till det skrivna ordet. Vi gör olika skrivövningar och skapar små texter som förhoppningsvis kan ge inspiration att fortsätta skriva även i vardagen. Efter varje övning får den som vill dela med sig av sin text, vi samtalar om övningarna och hittar tillsammans på nya, men analyserar inte varandras texter. Om du har någon favoritpenna och bok som du redan skriver i kan du gärna ta med dig dem, men skrivmaterial kommer också att finnas på plats.

Cirkelledare Victoria J Törnqvist:
Redan när jag var liten var det skrivna ordet viktigt för mig. Drömmen att bli författare väcktes tidigt. Sedan några år kan jag faktiskt kalla mig det. Mina mest kända böcker är nog barnböckerna om den busiga fjällkon Tjärna. Men mest ser jag mig bara som en skrivande själ som lyckats ge liv åt både dikter, barnböcker och fäboddokumentationer. Inspirationen hämtar jag framför allt från naturen. Nu ser jag fram emot att som cirkelledare få bli både givare och mottagare av inspiration i mötet mellan människor.