Media & kommunikation

Alla har vi vår historia att berätta.
Att teckna ner den ger oss själva kanske en ny syn på vårt liv.
Våra barn och barnbarn får en intressant läsning.
Kom med i studiecirkeln där vi träffs och har trevligt samtidigt
som vi har skrivövningar och delger varandra våra berättelser.

Till er hjälp har ni en kunnig och duktig ledare.