Media & kommunikation

Vi träffas i en liten cirkel där vi tillsammans väljer en uppgift inför nästa träff. skriver fritt och kreativt, med lust och fantasi. När vi träffas går vi igenom och diskuterar vad vi skrivit.
Skrivtips, snabba skrivövningar och trevligt umgänge.
Du behöver ha tillgång till e-post samt ha möjlighet att skriva dina texter på dator hemma.

Vi träffas varannan vecka, torsdagar, udda veckor! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi håller avstånd och kommer inte om vi känner några symtom.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap i SPF är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun 023-690 45.