Historia & Konsthistoria

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING
Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta
Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.
Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.
Kursavgift: 600 kronor (abonnemang Riksarkivet SVAR)
Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN:91-534-2491-3) Egen bärbar dator medtages.
Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.