Historia & Konsthistoria

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING
Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta
Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.
Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.
Kursavgift: 600kr + abonnemang Arkiv digital 395 kr
Egen bärbar dator medtages.
Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.