Hantverk & konst

Inspireras och skapa med andra!
Vi provar att tillverka saker av olika material och fokuserar på återbruk.
Vi bjuder på frukt och fika.
För barn från 10 år och uppåt.

I samarbete med Falu kommun och bästa höstlovet!


Tillgänglighet: Alla lokaler i Kulturhuset tio14 är tillgänglighetsanpassade.