SlöjdLab, 27/2, grupp D, Mellanrummet, Borlänge bibliotek

SlöjdLab, 27/2, grupp D, Mellanrummet, Borlänge bibliotek

Hantverk

Kom och skapa experimentera och utforska med SlöjdLab! Trä, textil och återbruk

För dig som är 12+

Gratis!

Har du frågor kontakta Margareta Gåfvels tel:072-3214355 eller Ingela Thor tel: 072-501 46 89


SlöjdLab är ett nätverk av verkstäder där barn och unga i åldern 12-16 år kan prova på och utforska slöjd och hantverk, såsom trä, textil och återbruk. Verkstäderna finns i ett antal bostadsområden i Borlänge. I verkstäderna finns verktyg, redskap och material för att skapa, experimentera och utforska. Där arrangeras också prova-på workshops där unga får tillfälle att lära sig mer om vad verkstäderna kan erbjuda. SlöjdLab ger även unga möjlighet att delta i slöjdledarutbildning för att själva hålla workshops i verkstäderna. Utbildningen är delvis förlagd till Sätergläntan.

SlöjdLab vill också skapa positiva möten mellan barn och unga från olika delar av Borlänge.


SlöjdLab är ett samarbete mellan Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk,
Gemensamma krafter, Borlänge kommun, Rädda barnen, Peace & Love - barn och unga,
Dalarnas hemslöjdskonsulenter, Studieförbundet Vuxenskolan.
SlöjdLab finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.