Språk

Välkommen du som är nybörjare och som är intresserad av att lära dig det spanska språket.
Tillsammans med spansktalande ledare övar ni på lättare konversationer och grammatik.

Ni utgår ifrån boken "Hola - spanska för resan" som du erbjuds köpa på plats vid kursstart.

Inga förkunskaper behövs, med nyfikenhet och intresse kommer du långt.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Beskriv lokalen kort om det behövs extra info t ex: Lokalen ligger en trappa upp, liten hiss finns. Portkod kommer med kallelsen.