Språk

Välkommen, du som är nybörjare och som är intresserad av att lära dig det spanska språket. Ledaren är spansktalande.
På grund av rådande situation i samhället kan inte startdatum anges. Anmäl dig dock redan så att du får en plats.
Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.