Språk

Lär dig ett nytt spännande språk som många i vår bygd kan ha nytta av! Vår ledare kommer från Kina och har goda kunskaper.
SV följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.