Stresshantering - endagskurs med Åsa Firth

Stresshantering - endagskurs med Åsa Firth

Hälsa & välbefinnande

Ta julen med ro
En spännande endagskurs som lär dig hur du kan motverka stress och förbättra ditt allmänna hälsotillstånd – lagom till jul.

Under dagen går vi igenom följande koncept:
• Hur dina tankar och känslor hänger samman
• Stressfysiologi och kroppens reaktioner. Lär dig hur du kan avaktivera din respons på stress
• Hjärnans formbarhet och förmåga att lära
• Automatiska och omedvetna beteendemönster och tankebanor
• Språkets betydelse: hur pratar du med dig själv egentligen?
• Förutsättningar och övertygelser: kraften bakom vad du tror om dig själv
• Triggers: vad reagerar du på och hur.

Kursen är upplagd som ett träningsprogram. Det innebär att du efter kursens slut har de kunskaper du behöver för att effektivt minska stressen i din vardag och öka din känsla av välmående och balans. Att det är ett träningsprogram syftar också på att du måste vara beredd på att lägga ner tid och arbete på att uppnå de resultat du vill få.

Kursen består av både teoretiska och praktiska delar, och efter kursen slut får du personlig uppföljning via telefon eller Skype.

Vad andra säger om kursen med Åsa:
”Kursen förändrar hela ditt liv till det bättre och Åsa är en väldigt bra och pedagogisk person med mycket omtanke och brinner för det hon gör.”
– Jonna Boström, kursdeltagare (7/10 2017)

”Åsa Firth är väldigt engagerad och uppmuntrande. Hon tar sig tid att verkligen lyssna, och hon förklarar saker på ett pedagogiskt sätt med mycket humor och flexibilitet. Kursen var en fantastisk upplevelse för mig och jag känner mig positiv, glad och avslappnad (men samtidigt energisk) efteråt.”
– Susanne Herre, kursdeltagare (14/5 2016)

Åsa är Mental tränare och föreläsare. Hon har under många år arbetat utomlands, men är nu tillbaka i Sverige.