Hälsa & välbefinnande

Bor du i Ludvika eller Smedjebacken? Har du behov av att träffa andra anhöriga som är i din situation? Vill du dela med dig av dina erfarenheter som anhörig? Har du råd och tips - eller vill du själv veta hur du kan få vardagen att fungera? Har du tips på eventuell person som kan bjudas in för att ge information om något intressant/angeläget? Hör av dig.
Vi startar gruppen tisdagen 10/9 på Kvarngatan 5 i Ludvika (nedre plan). Övriga träffar blir 8/10 i Omsorgsförvaltningens lokal i Smedjebacken, på Johan Ahlbäcks Plats 7, 12/11 i Ludvika, 10/12 i Smedjebacken.. Cirkeln är kostnadsfri och det finns fika att köpa för 20:-. Vi har tystnadsplikt i gruppen. För information ring Torild Ibsen, anhörigkonsulent i Ludvika kommun tele 0240-86391, eller Lena Eriksson, anhörigsamordnare i Smedjebackens kommun tele 0240-660368.