För tredje gången, och tre år sen sist: Äntligen dags för internationella täljfestivalen på Sätergläntan i Dalarna,

TÄLJFEST 9 - 11 AUGUSTI 2019
GREEN WOODWORKING OF SCANDINAVIA
Workshops, demos, föredrag; allt handlar om trä och täljning. Möt fantastiska slöjdare från Sverige, Europa och USA som delar sin kunskap och slöjdarglädje. En skön blandning av allt från fågelskålar, rockhuvuden, skedar, kåsor, samisk slöjd till mönsterskärning och verktygsslipning.

Obs! Programmet är späckat! Från och med mars kan Du anmäla dig på Sätergläntans hemsida!! HÄR https://www.saterglantan.se/produkt/taljfest-2019/
Boka andra helgen i augusti för en riktig festivalpärla på Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk i hjärtat av Slöjdsverige.


Arrangörer: Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk, Dalarnas Hemslöjdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan

=======

For the third time we welcome you to the International Carving Festival Täljfest at Sätergläntan in Dalarna.

TÄLJFEST 9 - 11 AUGUST 2019
GREEN WOODWORKING OF SCANDINAVIA

Workshops, demos, lectures; everything is about wood and carving. Meet fantastic craftsmen from Sweden, Europe and the USA who share their knowledge and joy of craftsmanship. You will experience a blend of everything from bird bowls, carving legends, spoons, sapmi craftsmanship to pattern carving and tool grinding. The program is packed! Tickets will be released in March on the Sätergläntan website.
Save the date: the second weekend of August for a real festival treat at Sätergläntan, the institute for crafts in the heart of woodcarving Sweden.
All are welcome! No woodcrafter would want to miss this!

Organizers: Sätergläntan the Institute for crafts, Dalarnas Hemslöjdsförbund and Studieförbundet Vuxenskolan