The Good New Days - FRUKOSTKLUBBEN

The Good New Days - FRUKOSTKLUBBEN

Musik, teater

The Good New Days - FRUKOSTKLUBBEN
På Café Forsnäs
Söndag 8 juli klockan 10.30
Marit Ädel med gäster underhåller
Café Forsnäs dukar upp en härlig brunch

Pris: Barn 6-12 år 40 kr
vuxna 80 kr
förköp tele 072-1894290
swish eller kontant på plats

www.cafeforsnas.com
www.adlatoner.com