Hälsa & välbefinnande

Tillsammans mot ensamhet

”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. Till projektet hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Start: November, dagtid, 4 träffar
Plats: Där det behövs
Anmäl ditt intresse senast 25/10