Djur, natur & miljö

Vi lär oss beskära olika träd. Första träffen är i september och består av teori, sedan träffas vi hemma hos varandra för praktisk träning.
SV följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.