Längtar du efter att få skapa med händerna?
Träslöjd kan vara allt från smörkniv till allmogeskåp. För dig som vill lära dig mer om material, hantering av verktyg och hur man kan tillverka enklare föremål.
Om du har en egen idé - ta gärna med egna ritningar och material till din idé.
All materialkostnad står deltagaren själv för.

Tillgång till fullt utrustad slöjdsal under ledning av kunniga lärare.
Vi träffas onsdagskvällar i träslöjdssalen på Åkerö skola.

Du tar med dig eget material och idéer. Vid frågor ring Lasse,0247-228 60 alt.070-545 11 44 eller Thord, 0247-611 14 alt. 070-323 44 84