Hantverk & konst

Lär dig mer om sticktekniken Tvåändsstickning, som är en gammal exklusiv nordisk stickteknik.
Den kännetecknas och skiljer sig från vanlig stickning genom att man hela tiden har två garntrådar - ändar - som man växelvis använder till varannan maska och snor om varandra under stickningen.

Finns några platser kvar!