Djur, natur & miljö

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i
markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett
markavvattnings¬företag? Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja
kunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och
dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av
Jordbruksverket och i form av studiecirklar.

Vi bjuder in till studiecirklar på tre platser spridda över länet. Varje studiecirkel träffas vid tre
tillfällen. Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller.
Innehållet bygger på Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare
odlingslandskap, som alla deltagare kommer att få. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Denna anmälan gäller för studiecirkeln i MORA.

Anmäl dig senast två veckor innan kursstart!

Välkommen!