Välkommen till en kväll där cirkelledare från olika verksamheter träffas för att lära sig mer om
- ledarskap
- metoder för lärande
- kommunikation