Misstänker du att någon i din närhet utsätts för någon typ av våld, tex i hemmet?

Är du själv utsatt? Vem kan man vända sig till för att få hjälp och stöd? Vad kan man som anhörig göra? Frågorna är säkert många.

Kom och lyssna på Anii Svahn och Julia Wiberg som berättar om sina erfarenheter och vikten av stöttning och ett lyssnande öra.

Anii och Julia berättar även om sin Ideella grupp på Facebook och Instagram - "Våldet i färg, med förstoringsglas på kvinnovåldet".

En grupp som riktar sig till våldsutsatta kvinnor och barn, där man får vara anonym men kan berätta sin historia och ta del av andras. Ställa frågor osv.

Efter seminariet finns möjlighet till öppen chatt om ämnet.
Info/ anmälan:
Tid: Onsdagen den 24 Mars kl. 18:00 - 19:00
Anmälan kan göras här på webben eller 0250- 142 24
Gratis. Länk till seminariet fås efter anmälan

Föreläsningen sker i samverkan med Centerkvinnorna Orsa och Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna

VÄLKOMMEN!