Samhälle

Inför det kommande kommunvalet, som äger rum den 11 september, planerar vi en studiecirkel för att diskutera frågor som är viktiga för oss seniorer som bor i Falun.

Syftet med SPF Seniorernas verksamhet i Falun är främst att påverka lokalpolitik samt samhället i övrigt i en riktning som gynnar seniorer.

Vad görs bra idag, och vad kan göras bättre? Vilka kanaler har vi för att påverka beslutsfattare?
Hur ser de partier som ställer upp i valet på verksamhet för seniorer?

Välkommen att delta i fem träffar där vi diskuterar förutsättningar och avslutar med uppföljning av resultatet.
Datum för träffarna: 15/8, 19/8, 29/8, 2/9 och 26/9.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.