Tillsammans lär vi oss sy om eller sy nytt av gamla kläder. Bara fantasin begränsar.
Lokal: Slöjdsalen i Kulturhuset tio14.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap i SPF är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun 023-690 45.