Musik, teater

Vi träffas och sjunger visor och sånger från förr tillsammans för glädjens skull. Inga krav på sångvana.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.

Vi följer Folkhälsosomyndighetens rekommendationer och avvaktar till det är säkert att ha denna kurs.