Om SV Gävleborg

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg är en del av landsbygdsrörelsen och bedriver folkbildning i form av studiecirklar, kurser, kultur och föreningsaktiviteter.

Vi finns med vår verksamhet i alla länets tio kommuner. Vi har egna bemannade kontor i åtta av länets kommuner.  Vi driver musikhus i Gävle och Hudiksvall. 

Värdegrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

 

Styrelse SV Gävleborg

Ordförande
Lotta Zetterlund

Storvik
Tfn 070-342 42 35
lotta@bjorsvedslantbruk.se

Vice ordförande
Lena Åberg

Gävle
Tfn 070-583 67 60
lena.aberg@liberalerna.se

Ledamöter
Saga Astner

Bollnäs
saga.astner@gmail.com

Elisabeth Johansson
Bollnäs
Tfn 070-336 44 20  
bettan.oster@telia.com

Rolf Jägare
Sandviken
rolf_jagare@hotmail.com

Carina Östansjö
Bollnäs
carina.ostansjo@gmail.com

Berndt Ericsson
Gävle
berndt.ericsson@icloud.com

Erik Jonsson
Jättendal
eriknorristuga@telia.com

 

Valberedning


Sammankallande:
Maria Brodin
mia.pernils@gmail.com

Jonas Rask Samuelsson
jonas.rask.samuelsson@centerpartiet.se

Hans Ström
spfgastrike@outlook.com

Kristina Pennlöv
kristina.pennlov@gmail.com

Helene Åkerlind
helene.akerlind@liberalerna.se