Om SV

SV Gävleborg 

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg är en del av landsbygdsrörelsen och bedriver folkbildning i form av studiecirklar, kurser, kultur och föreningsaktiviteter.

Vi finns med vår verksamhet i alla länets tio kommuner. Vi har egna bemannade kontor i nio av länets kommuner.  I Gävle och Hudiksvall driver vi två musikhus. I Gävle driver vi också Kulturhuset Gävle tillsammans med flera andra föreningar och kulturaktörer.

Vi genomför årligen cirka 100 000 studietimmar och 3 500 kulturarrangemang tillsammans med 1 000 cirkelledare och 7 000 unika deltagare.

SVs värdegrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

SVs vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.