Uppdaterad information om verksamhet under pandemin

Den 1 juni släpptes vissa restriktioner av Folkhälsomyndigheten.

Torsdag den 3 juni 2021 hade Studieförbunden i Samverkan möte och beslutade att ersätta tidigare beslut om principer för fysiska möten i studieförbunden med att "studieförbunden genomför verksamhet utifrån myndigheternas regler och rekommendationer, samt att denna nya princip gäller omedelbart".

Detta betyder att vi nu kan börja anordna fysiska träffar i enlighet med myndigheters regler och rekommendationer, om än i liten skala.

De nuvarande restriktionerna innebär i korthet att:

• Vi följer direktiven om hemarbete och öppnar upp våra egna lokaler för besökare och verksamhet den 1 september
• Vi öppnar upp för fysiska träffar i våra verksamheter från och med 1 juni. Träffarna sker i enlighet med muýndigheters regler och rekommendationer.

För arrangemang tillsammans med SV gäller följande begränsningar
• Verksamhet inomhus utan anvisade sittplatser: max 8 personer
• Verksamhet inomhus med anvisade sittplatser: max 50 personer*
• Verksamhet utomhus utan anvisade sittplatser: max 100 personer
• Verksamhet utomhus med anvisade sittplatser: max 500 personer*
*minst 1 meters avstånd mellan enskilda deltagare/olika sällskap (ett sällskap är max 4 personer)

Allmänna rekommendationer som fortfarande gäller
• Undvik trängsel
• Träffas hellre utomhus än inomhus
• Stanna hemma vid symptom
• Var noga med handhygienen

Mera information
Via länken nedan hittar du mer information om de allmänna restriktioner för privatpersoner. Läs också gärna förtydliganden för kulturverksamhet, som finns längre ner i samma text.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida här!

(Sidan uppdaterades den 8 juni 2021)