Tillbaka

Projekt A27

Projekt "A27" låter individen utecklas urifrån egna förutsättningar och ger chans att komma ur bidragssystemet. Projekt ”A 27” (Artikel 27 i FNs konvention för personer med funktionsnedsättning) innebär en ny metodik där målgruppen via utbildning, utvecklingsinsatser och medvetandegörande får kunskap om både sina rättigheter och sina skyldigheter. Verksamheten bygger på arbete i olika företagsformer, och även ske i samverkan med fackliga organisationer och olika aktörer på arbetsmarknaden.

Projekt "A27" genomförs i Bollnäs.

Projektledare:

Malin Sahlin 
070-538 06 46
malin.sahlin@sv.se

Andreas Lidberg
073-581 47 01 
andreas.lidberg@sv.se