Tillbaka

Trygga Rum

Många, framförallt unga, nyanlända HBTQ-personer upplever att de får fly igen när man möter hat, hot och trakasserier på asylboenden. Man upplever också att man inte får sin situation förstådd fullt ut av svenska migrationsverket eller andra som man står i beroendeställning till inom svenska myndigheter eller liknande.

Det finns ett stort behov av att möjliggöra, framför allt för unga hbtq-personer, att stärka sin situation som asylsökande i Sverige.

Föreningen Find Hope är startad för att arbeta med dessa frågor och arbetar i ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Idag har föreningen medlemmar över hela landet och de växer hela tiden i antal. Föreningens medlemmar vittnar om behov som ligger till grund för ”Trygga Rum”.

”Find Hope is a none profit organisation that is fully registered and focuses on defending, promoting and creating more visability and strong platform for LGBT-immigrants and younger people that are struggling to understand gender and sexuality issues in Sweden.”

Projektets syfte
-      Skapa ett ”tryggt rum” för hbtq-personer där man kan möta andra i samma situation, dela sina erfarenheter och bli stärkt i sin identitet.

-      Skapa ökad tolerans med fokus på hbtq-personer som är nya i Sverige.

-      Möjliggöra för hbtq-personer att utveckla sin egen identitet och bli medveten och sina rättigheter.

-      Skapa ett mer öppet, tolerant och tryggare Gävleborg med fokus på sexuell läggning och jämställdhet.

Mål för projektet inom 3 år
-Bygga upp ett HBTQ-nätverk för asylsökande och nya svenskar inom Gävleborg.

-Skapa en dokumentation av gemensamma erfarenheter i en kreativ process som utgörs av en film och en skrift.

Samla ett nätverk med asylsökande hbtq-personer från Gävleborg och inom det skapa en dokumentation av gemensamma erfarenheter. Tillsammans genomgår gruppen en kreativ process som utgörs av en film och ett häfte/magasin.

Projektets metod
Under år ett filmas underlag för att sedan ta fram filmen i sin helhet under år två. År tre framställs ett häfte/magasin med berättelser i skrift för att få med även några av de som vill framföra sin berättelse och sina erfarenheter utan att vara med på film. Detta för att ännu mer nyansera bilden av situationen i Sverige för hbtq-personer samt ge en större möjlighet att sprida informationen och därmed stötta och informera fler människor genom ännu ett medium.

Vilka kommuner?
Trygga Rum har hittills haft aktiviteter i tre kommuner i Gävleborgs län - Gävle kommun, Söderhamns kommun och Hudiksvalls kommun.

Projektets organisation
Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg och projektet genomförs i samarbete med organisationen Find Hope, samt med stöd från Gävle kommun, Söderhamns kommun, region Gävleborg och Sparbanksstiftelsen Söderhamn.

Föreningen Find Hope är startad för att arbeta med dessa frågor och arbetar i ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Idag har föreningen medlemmar över hela landet och de växer hela tiden i antal. Föreningens medlemmar vittnar om behov som ligger till grund för ”Trygga Rum”.

”Find Hope is a none profit organisation that is fully registered and focuses on defending, promoting and creating more visability and strong platform for LGBT-immigrants and younger people that are struggling to understand gender and sexuality issues in Sweden.”

Vill du komma i kontakt med "Trygga rum"?

Projektledare
Naome Ruzindana
070-952 51 80
naomiruzinda@gmail.com

Information in English about "Trygga Rum
The Project "Trygga Rum" (Safe Rooms) has a focus on the integration of LGBT people in the asylum process and the new permanent residents in The Region of Gävleborg.

Integration is complex and needs attention and interaction from different authorities. We can not have a sucessful integration process without the support of authority service providers such as Skatteverket, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SFI-utbildning and the local industry. It has been recognized that the development of LGBTQ immigrants in different sectors are being particularly hindered in such as social, economical, emotional and physical welbeing. 

Many, especially the young, newly arrived LGBTQ individuals feel that they must flee again when they meet hatred, intimidation and harassment in the asylum accommodation . They also feel that they do not get their situation fully understood by the Swedish Migration Board or other Swedish authorities they are in a position of dependence on. There is a great need to enable empowerment and possibilities to strengthen their position as asylum seekers in Sweden. For this to happen its important to create a space and a context where LGBT asylum seekers can meet, share their experiences, learn and become stronger together.

The project "Trygga Rum" (Safe Rooms) aims on the areas of welfare for LGBT asylum seekers:

  • Health
  • Work and Employment
  • Housing
  • Language Challenges
  • Cultural Differences
  • Education Standards (and how it is valued within the Swedish system)
  • Psycho-social Support through Migration Clinics to help and treat traumatised individuals
  • Job Sectors and how entreprenuers can engage people directly through Migration contacts and Employment services.

 

"Trygga Rum" (Safe Rooms) will act as the link between LGBT individuals and government officials to create understanding and expand knowledge in several directions.

"Trygga Rum" (Safe Rooms) will help make a clearer picture for everyone and thus increase the possibilities of integration.

"Trygga Rum" (Safe Rooms) will create routes and clarify how to search for information and the easy way to feel safe in the community and get a better establishment process.

Do you want to get in contact with "Trygga rum"?

Project coordinator
Naome Ruzindana
070-952 51 80
naomiruzinda@gmail.com