Lättläst version saknas

Motivera ideella

Hur får vi våra ideella att stanna och bli fler?

Människors drivkrafter och möjligheter till föreningsengagemang ser olika ut och förändras dessutom över tid. Hur kan vi forma föreningsarbetet så att det fungerar i den tid vi lever i nu? Hur kan du som ledare eller förtroendevald skapa rätt förutsättningar för att de som vill engagera sig kan göra det, stanna kvar och bli fler?

Varmt välkommen till en kväll med Aron Schoug, forskare inom pedagogik på Stockholms universitet och författare till boken Motivera ideella. Aron ger oss kunskap och belysande exempel på människors behov och drivkrafter inom ideellt arbete. Du får även ta del av studiecirkelplan för boken Motivera ideella”. Kvällen ger dig både möjlighet till reflektion och konkreta förslag på hur ni i föreningen kan arbeta vidare för att nå era mål.

Arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Gotland i samverkan. Arrangemanget är öppt för alla samverkande föreningar i dessa län.

Läs mer eller anmäl dig redan nu https://www.sv.se/gotland/motiveraideella