Föreläsningsdag 10 oktober

Vi uppmärksammar Världsdagen för psykisk hälsa genom att bjuda in till flera föreläsningar på Söderhamns Teater.

14.30 Välkommen!
Bo Kåresjö som är ordförande i (H)järnkoll Gävleborg inleder eftermiddagen.  

14.45–15.15 Ensamhetens missbruk 
Jan Lundgren föreläser om sitt liv, uppväxt, missbruk, ensamhet och självvald ensamhet. Efter föreläsningen finns Janne kvar i lokalen för den som vill veta mer eller bara prata en stund med honom. 

15.30–16.15 Ensamkommandes ensamhet – ett forskningsperspektiv 

Maria Vallström, Forskare FOU Söderhamn, berättar om ensamkommandes ensamhet ur ett forskningsperspektiv.
Tid för frågor kommer finnas under föreläsningen.  

16.30–17.00 Första hjälpen till psykisk hälsa. 
Marie Näsman Engberg tar upp olika perspektiv på första hjälpen till psykisk hälsa, utifrån de tre olika roller hon har och har haft: anhörig, professionell samt instruktör och skillnaden mellan dessa. 

Det blir en blandning av Maries egna erfarenheter och hennes arbete som anhörigsamordnare. Hon redogör också för strukturen i ”BLEUS” som hon lärde sig vid instruktörsutbildningen. "BLEUS" är ett sätt att hantera psykisk ohälsa i mötet med människor. 

17.15–18.00 Panelsamtal tema ensamhet 
I panelen finns personer med olika erfarenheter, bakgrunder och arbeten. Personerna är utvalda av grupperna som planerat denna dag.  

Moderator för samtalet är Bo Kåresjö.  

 

Mellan föreläsningarna finns möjlighet att mingla med Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg och övriga arrangörer. 

Följ livesändningen på Facebook: klicka här!

Fri entré.
Alla är välkomna!