Djur, natur & miljö

Grundutbildning för Fisketillsynsperson

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Grundutbildningen är totalt 14 timmar och fisketillsynspersoner måste genomgå denna kurs innan ansökan om förordnande kan beviljas. Utbildningen gäller i sex år, därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Fika, lunch och studiematerial ingår i priset.

Utbildningsledare: Urban Henriksen
Datum & tider: lördag 20/3 klockan 08:30-16:30 & söndag 21/3 klockan 08:30-16:30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 21, 813 30 HOFORS
Covid-19: Lokalens storlek och antalet deltagare anpassas för möjlighet att hålla avstånd. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddelar deltagare vid eventuella förändringar.

Sista dag för anmälan är måndag 14 mars
OBS! Anmälan är bindande! Ange vilket fiskevårdsområde du tillhör.