Hantverk & konst

En akvarellcirkel både för nybörjaren och den med lite vana.
Akvarellmåleri kan utföras i det lilla som skissmetod eller i stort format i genomarbetade kompositioner.
Uttrycksmöjligheterna är oändliga med valet av teknik, penslar och papper.
Färglära, perspektiv, teknik och formövningar.
Ta med dig eget material att arbeta med. Cirkelledaren ger dig tips och råd vid första träffen.