Hantverk & konst

En akvarellcirkel både för nybörjaren och den med lite vana.
Akvarellmåleri kan utföras i det lilla som skissmetod eller i stort format i genomarbetade kompositioner.
Uttrycksmöjligheterna är oändliga med valet av teknik, penslar och papper.
Färglära, perspektiv, teknik och formövningar.
Material tar du med själv av det du har hemma. Inköpsråd kan fås av cirkelledaren.