Anhörigstöd- Filmvisning: Flickan, mamman och demonerna.

Anhörigstöd- Filmvisning: Flickan, mamman och demonerna.

Beteendevetenskap

Filmen handlar om Ti, en flicka vars mamma har schizofreni. Man vill genom
filmen stöjda barn som lever med en eller båda föräldrarna som har schizofreni
eller annan psykossjukdom.
Efter filmen följer en diskussion med hjärnforskaren
Åsa Konradsson-Geuken.

Välkommen!