Språk

Cirkel i arabiska för dig som redan läst en termin. Vi fortsätter med grunderna i arabiska och strävar efter att nå mål A1 i den europeiska nivåskalan. Läraren är utbildad pedagog från Syrien med arabiska som modersmål.