Hantverk & konst

Välkommen på workshop och/eller inspirationsträff i Hudiksvalls kulturhus foajé.
Få inspiration av att se på hur andra återbrukat material de hittat i sina hem. Material och saker man tror man inte har användning för men som kan få nya användningsområden.
Eller prova själv på att skapa.
Ingen anmälan.