Djur, natur & miljö, Historia & Konsthistoria

I denna studiecirkel studerar vi Östersjön med fokus på Gävlebukten och landskapet och staden innanför.

Fiskarstaden Gävle hade ett strategiskt läge under sin 600-åriga historia. Sjöfarten har idag fortfarande stor betydelse för Gävle med sitt omland. Gävle vill bli en liten storstad med hållbara premisser. Det innebär att även kunskap om Östersjön måste inkluderas i det framtida samhällstänkandet om det skall bli hållbart. Nya stadsdelar planeras nära kusten.

Upplägg:
Vi studerar risker och möjligheter för livet runt Gävlebukten. Hur samverkar eller skapar olika tendenser de konflikter och miljöutmaningar som måste bemästras idag?
Vi utgår från material ur arkiv och hos statliga och kommunala myndigheter. Vi diskuterar vår framtidsoro, lär oss om framtida prognoser och gör även studiebesök. Vid första tillfället bestäms de följande kurstillfällena och intressant studiematerial samt utflykter.