Att leva med sköldkörtelsjukdom

Att leva med sköldkörtelsjukdom

Vill du lära dig mer om Hypotyreos och Hypertyreos och andra tillhörande autoimmuna sjukdomar?
Vilka verktyg finns för att leva bra?
Vad kan du påverka själv, kost och levnadsvanor?
Hur får du bättre gehör i vården?

Sköldkörtelförbundet Gävleborg bjuder in till kamratcirkeln
'Få livet tillbaka'

Studiematerial: 'Få livet tillbaka' av Helle Sydendal.
Författaren lever själv med sköldkörtelsjukdom och ger en bra handledning.

Start: onsdag 2/5
Tid: 18.00-19.30
Lokal: SV's lokaler i Sandviken, Högbovägen 3
Antal platser: 8
Antal träffar: 5

Anmäl till Studieförbundet Vuxenskolan tfn. 020 120 28 08