Berättarafton på museét Lyktan, "Gubben i sängen"

Berättarafton på museét Lyktan, "Gubben i sängen"

Historia & Konsthistoria

Nära Delsbo kyrka ligger gården Lyktan. Byggnaden uppfördes vid mitten av 1700-talet. Här levde och verkade Delsbo sockens store skildrare, konstnären och författaren Bror Hillgren (1881-1955). Både interiörer och bruksföremål finns kvar i väl bevarat skick sedan hans tid på gården.
Permanent museum i 1750-tals hus med konst och antikviteter.
Ikväll berättar Kjell Grönberg om Samuel Ödmann.