Beteendevetenskap

Vill du också att Kajevall ska fortsätta att vara tillgängligt för allmänheten och vill delta i Arbetsgruppen som arbetar med den frågan?

ANMÄLAN
Anmäl dig till höger via knappen ANMÄLAN alt ring oss på 020-120 28 08

BAKGRUND
Kajevall byggdes på 60-talet och ägs idag av Ljusdals kommun. Driften har arrenderats ut till olika aktörer under årens lopp, men under de senaste åren har anläggningen varit stängd. Anläggningen har erbjudit Ljusdalsborna en mindre skidbacke, café och servering, pulkabacke, skidspår, vandringsstigar, bastu, samt uthyrningsstugor nära fiskevatten. Då det finns ett principbeslut inom Ljusdals kommun, att sälja fastigheter som ej används/driftas, har Kajevall nu lagts ut till försäljning. Idag finns bud på anläggningen, men dessa måste först godkännas av Kommunstyrelsen innan ett köpeavtal kan tecknas. Därmed finns fortfarande tid att agera och visa att det finns alternativa sätt att driva anläggningen.

DETTA HAR GJORTS
Ett antal initiativtagare från Facebook-gruppen Rädda Kajevall har i början av februari:
- Dialoger har förts med politiker i försök att bromsa belsutsprocessen och vinna tid.
- Beslutat att mobilisera en arbetsgrupp som kan arbeta vidare med förslag på hur Kajevall skulle kunna drivas
- Plan om att starta en insamling för ett eventuellt köp, alternativt investeringar för att möjliggöra drift och utveckling om Kommunen kan tänka sig att behålla ägandeskapet.

AKTIV ARBETSGRUPP
Hejarop och idéer är alltid välkomna, men nu vill vi ta ett nästa steg. Vi söker dig som vill delta aktivt i en arbetsgrupp/studiecirkel och arbeta mer konkret med frågan. Självklart avgör du själv sedan hur mycket ideell tid du har möjlighet att lägga ner, samt vilka områden du vill arbeta vidare med och vilka uppdrag du vill åta dig.

OMRÅDEN & UPPLÄGG
Vi börjar med att forma en grupp som vill arbeta vidare med förslag på hur Kajevall skulle kunna drivas. Därefter delar vi eventuellt upp gruppen i mindre grupper för olika områden som bör arbetas vidare med. Möjliga uppdelningar och områden är:
- Organisationsform/ägandeskap
- Finansiering, sponsorer, crowdfunding
- Anläggningens hälsostatus, behov av renovering/investering
- Möjliga samarbeten
- Drift & skötsel av skidanläggningen
- Café & servering
- Ect

CIRKELLEDARE / SAMMANKALLANDE
Lotta Sandahl

FÖRSTA TRÄFFEN
Den nya arbetsgruppen träffas för ett första möte onsdag den 24/2 klockan 17:30-19:00
Vi ses utomhus i Kajevall, uppsamling på parkeringen.
Ta gärna med eget kvällsfika :)


VARFÖR TILLSAMMANS MED ETT STUDIEFÖRBUND
En del av vårt uppdrag inom folkbildningen är att bidra till att en ökad mångfald människor får möjlighet att påverka sin livssituation, skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,​ bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

När vi samverkar kan vi bidra med processtöd, nätverk och kunskap. Vi kan även stötta med administrativa saker så som lokal/digitala mötesverktyg, försäkringar, tryck och kopiering.

Kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan
Lisa Andersson, verksamhetsutvecklare
lisa.andersson@sv.se eller 0651-58 66 81