Djur, natur & miljö

Välkommen till en grundläggande kurs i biodling

Vi går igenom hur livet i en bikupa ser ut under biåret med skötsel och moment såsom skattning, slungning och tappning av honung till sjukdomsbekämpning och avläggarbildning.
Kursen består av både teori och praktiskt arbete där en del träffar sker hos kursdeltagarna själva och andra biodlare för att se och lära sig olika driftformer.

Första kurstillfället sker torsdag 7 maj 19:00 - 21:00 i Studieförbundets lokaler på Furulundsvägen, Hudiksvall. Övriga kurstillfällen kommer därefter att ske på söndagar 13:00 - 16:00 spridda under sommaren med några veckors mellanrum för att följa binas liv fram till invintring i slutet på september. Dessa tillfällen bestäms i samråd med kursdeltagare samt beroende på väder.

Kursens mål är att du själv skall kunna inneha och hantera egna bisamhällen.
För mer info ring kursledare Daniel Ekblom 070-561 71 81.

Kursstart
Torsdag 7 maj 19:00 - 21:00
Furulundsvägen 9

Därefter
Söndagar 13:00 - 16:00

Välkomna!