Djur, natur & miljö

Drömmer du om egen honung? Här får du lära dig att starta en biodling från början.

Vi introducerar dig i biets fantastiska värld och ger dig grunderna till de praktiska moment som behövs för att sköta ett bisamhälle från den första sommaren. Du får också se samband med växtlighetens och vädrets betydelse för bin och kunskap om bins betydelse i ekologin.

STUDIECIRKELNS INNEHÅLL & UPPLÄGG
Bisamhället och bisamhällets individer, Utrustning för en biodlare, Bisamhällets utvecklingsfaser, Bihälsa, Dragväxter, Honungsskattning från bisamhälle och Invintring av ett bisamhälle. Vi går igenom hur livet i en bikupa ser ut under biåret med skötsel och moment såsom skattning, slungning och tappning av honung till sjukdomsbekämpning och avläggarbildning. Kursens mål är att du själv skall kunna inneha och hantera egna bisamhällen.

MATERIAL:
Boken "Mina första år som biodlare" av Lotta Fabricius Kristiansen, ingår i kursavgiften.

LEDARE
Daniel Ekblom tel. 070-561 71 81

TEORIPASS:
Datum: 24/4
Tid: 13.00-16.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Hudiksvall

PRAKTIK:
Datum: 8/5, 22/5, 12/6, 3/7, 24/7, 7/8, 28/8
Tid: 13.00-16.00
Plats: Svågadalens Honung (även andra platser kan förekomma efter överenskommelse i gruppen)
OBSERVERA! Datum och tider för de praktiska momenten är preliminära och väderberoende. Ev ändring av datum stäms av med gruppen under kursen, beroende på väderlek.


ANMÄLAN
Anmäl dig här till höger via knappen 'Anmälan', alt ring oss på 020-120 28 08
Sista dag för anmälan är torsdag den 10/4.Välkomna!