Biodling fortsättning (intresseanmälan) VT-18 HUDIKSVALL

Biodling fortsättning (intresseanmälan) VT-18 HUDIKSVALL

Djur, natur & jakt

En repetition av det viktigaste från grundkursen samt diskussion kring uppkomna frågor. Vi fördjupar oss inom biodling samt tittar extra på hur man utökar och gör avläggare samt hur man själv kan odla drottningar. Kursen består av både teori och praktiskt arbete. Kurstillfällena kommer att ske fyra söndagar under sommaren med start i april/maj.
För mer info ring Daniel 070-561 71 81