Biodling nybörjare VT-18 HUDIKSVALL

Biodling nybörjare VT-18 HUDIKSVALL

Djur, natur & jakt, Trädgård, hus och hem

Vi går igenom hur livet i en bikupa ser ut under biåret med skötsel och moment såsom skattning, slungning och tappning av honung till sjukdomsbekämpning och avläggarbildning.
Kursen är både teori och praktiskt arbete där en del träffar sker hos kursdeltagarna och andra biodlare för att se och lära sig olika driftformer.
Första kurstillfället med start i slutet på april sker i Studieförbundets lokaler på Furulundsvägen, Hudiksvall. Övriga kurstillfällen kommer därefter att ske på söndagar spridda under sommaren med några veckors mellanrum för att följa binas liv fram till invintring i slutet på september. Kursens mål är att du själv skall kunna inneha och hantera egna bisamhällen.
Kursen kommer att vara på söndagar.
För mer info ring Daniel 070-561 71 81