Ekonomi

Helg kurs 3-4 november kl 10.30-16 samt uppföljning och avslutning 10 november 12.00-15.00.
Kursen innehåller följande delar:
Bokföring-fördjupning
- Redovisning av moms och andra avgifter
Bokslut
-Allmänt om årsbokslut
-Balansräkning
-Resultaträkning
-Bokslutkonteringar
-Hur balans och resultat hänger ihop
-Boksluttablån