Ekonomi

Välkommen till en fördjupningskurs i bokföring som passar dig som gått vår grundkurs eller har motsvarande förkunskaper.

Kursinnehåll
• fördjupning i bokföringen
• Redovisning av moms och andra avgifter
Bokslut
• Allmänt om årsbokslut
• Balansräkning
• Resultaträkning
• Bokslutkonteringar
• Hur balans och resultat hänger ihop
• Boksluttablån

Datum och tider
23-24 oktober kl. 10.30-16.00
30 oktober kl. 12.00-15.00 (uppföljning och avslutning)